Foto’s

  Optreden 31 augustus straatfestival in Joure

                                                      Foto’s opname lied Naar Terschelling

Opening Expositie Lauwerszee dcht 1969 – 2019

Speciaal voor  de opening componeert Fokke de Groot de Lauwersmeer Hymne “parel van het noorden” gezongen door de Feanwiven.

Gezamenlijk optreden op 21 april in de PKN kerk in Tjalleberd met de Moorland Voices uit Engeland

De Feanwiven bestaan 20 jaar, en dat moet natuurlijk gevierd worden. Daarom hebben wij op 21 april j.l. een concert gegeven samen met onze muzikale vrienden The Moorland Voices, uit Leek, Engeland. Het repertoire van dit klassiek gestemde koor staat in groot contrast met het repertoire van de Feanwiven maar juist misschien daarom is dit een succesformule. In een uitverkochte PKN kerk in Tjalleberd beten De Moorland Voices de spits af met o.a.”So it goes” van Joël en “Michelle” van Lennon en McCartney. De klassieke uitvoering hiervan zorgde ervoor dat wij van een totale andere versie van deze songs konden genieten. Aan het einde werden de Feanwiven uitgenodigd om samen “The Water of Tyne” met hen te zingen, wat wij twee jaar geleden in Engeland ook met hen hebben gezongen. De Feanwiven namen het dirigeerstokje over om vervolgens het feest compleet te maken. En een feest werd het. Vooral aan het einde van het concert toen de Moorland Voices uitgenodigd werden om samen met ons het mooie friese lied “Wêr sjocht men sa’n romte” mee te zingen. Voor hen een hele uitdaging maar met de ondersteuning van de Feanwiven met friese vlaggetjes e.d. werd het een prachtige afsluiting van een zeer geslaagd concert.Na een kleine afterparty hebben wij om klokslag 12 uur weer afscheid genomen van onze Engelse vrienden maar niet zonder de toezegging van de Feanwiven dat over een paar jaar zij graag weer de oversteek naar Engeland willen maken.

de Loco burgemeester had lovende woorden  over het optreden

Op vrijdag was er een welkom met een gezellig diner

Hilariteit
Sint en Piet brachten op een repetitieavond een verrassingsbezoek